Compleet in projecten

Technokas is dé specialist in technische hoogstaande glastuinbouwprojecten. Wij werken beslist anders dan anderen in dit vakgebied en dat heeft alles te maken met onze bedrijfsfilosofie. In elk glastuinbouwproject zijn een aantal onderdelen leidend: de kas, de warmte- en koelinstallatie, ontvochtiging (HNT) en de bijbehorende bedrijfsruimte. In onze filosofie kan er alleen maximale synergie ontstaan, als deze onderdelen als één geheel, projectmatig benaderd worden. De realisatie van projecten kan hierdoor sneller en beter.

Alle puzzelstukjes op zijn plaats

In onze projectbenadering zijn minder schakels nodig en is alle informatie beschikbaar voor de projectleider en andere betrokkenen. Wij maken een complete planning voor het hele project: van de voorbereiding tot de daadwerkelijke oplevering en testfase. Wij vergelijken de bouw van een kassencomplex met een grote, gecompliceerde puzzel. Eerst worden alle componenten - de puzzelstukken - gedefinieerd en bekeken welke consequenties elk stukje heeft voor de constructie. Pas dan kan begonnen worden met de bouw: het in elkaar zetten van de puzzel. Om een project soepel te laten verlopen, moeten de juiste puzzelstukjes op het juiste moment beschikbaar zijn. Inclusief de juiste persoon, bijvoorbeeld een onderaannemer, die het stuk op de juiste plaats moet leggen. De combinatie hiervan is de kracht van Technokas. Wij excelleren in engineering (het definiëren van de puzzelstukjes) én in projectmanagement (het daadwerkelijk in elkaar zetten van de puzzel).

De basis daarvan is onze strategie om letterlijk álles zelf uit te zoeken. Van elk component willen wij tot in detail weten hoe het werkt, welke materialen er zijn en de eventuele alternatieven. Die kennis is nodig om de componenten goed met elkaar te integreren en te voorkomen dat er in later stadium aanpassingen nodig zijn. Vanuit de projectbenadering heeft u tijdens de voorbereiding en de bouw één aanspreekpunt: uw projectleider, die van de hoed en de rand weet. Die korte lijn garandeert enerzijds dat u nauw bij het project betrokken blijft. Anderzijds stelt het Technokas in staat om ook dicht bij ú te opereren. Zo werken wij samen aan een perfect resultaat.

projecten
kassen